Förtydligande: Ett mindre företag kan i vissa fall få räntebefrielse

Svar på uppkommen fråga: Det avgörande är hur sjukdomen eller isoleringen har påverkat företagets möjligheter att betala skatten eller avgiften i tid.
Source: Rättslig vägledning