Förtydligande: Ett individuellt pensionssparande (IPS) ska redovisas som ett depåkonto när det gäller bestämmelserna med anledning av CRS och DAC 2

Svar på uppkommen fråga: Detta har betydelse för vilka uppgifter rapporteringsskyldiga finansiella institut ska rapportera för sådana konton enligt 22a kap. SFL.
Source: Rättslig vägledning