Förtydligande: Ett företag som beslutar om eller verkställer en utdelning för att återbetala ett villkorat aktieägartillskott har inte rätt till omställningsstöd

Det påverkar inte bedömningen att återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott skattemässigt behandlas som en återbetalning av ett lån hos mottagaren.
Source: Rättslig vägledning