Förtydligande: Ett finansiellt konto i en vinstandelsstiftelse är varken ett depåkonto eller ett inlåningskonto

En utbetalning från en vinstandelsstiftelse till en andelsberättigad ska rapporteras på kontrolluppgiften för det år den sker.
Source: Rättslig vägledning