Förtydligande: Ett finansiellt institut som bara genomför en banköverföring är inte en rådgivare

Svar på uppkommen fråga: Ett finansiellt institut som enbart genomför en banköverföring till ett land, som inte omfattas av regelverket om CRS, DAC 2 eller avtal med motsvarande innehåll, är inte en rådgivare, och är inte heller uppgiftsskyldig.
Source: Rättslig vägledning