Förtydligande: Ett fiktivt avdrag för egenavgifter får kvittas mot den skattetilläggsgrundande höjningen när skattetillägget beräknas på fiktiv skatt

Svar på uppkommen fråga: En skattetilläggsgrundande höjning i näringsverksamhet kan ibland mötas av sänkningar, t ex. avsättningar till periodiseringsfond eller expansionsfond, som inte är möjliga att rätträkna. När Skatteverket beräknar underlaget för skattetillägget ska avdrag göras för egenavgifter som om avsättningen till expansionsfond m.m. inte hade gjorts.
Source: Rättslig vägledning