Förtydligande: Ett fartyg i utrikes trafik behöver inte gå på öppna havet

Svar på uppkommen fråga: Fartyget behöver inte omfattas av 3 kap. 21 a § första stycket 1 ML för att anses som ett fartyg i utrikes trafik. Det måste dock frakta passagerare mot betalning eller användas för handels-, industri-, eller fiskeriverksamhet.
Source: Rättslig vägledning