Förtydligande: Ett byggföretag ska bara uttagsbeskatta arbeten på lägenheter som företaget innehar med bostadsrätt fram till kontraktstidpunkten för överlåtelsen av bostadsrätten

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning