Förtydligande: Ett beslut om undantag från användningsförbud kan fattas både efter begäran från fordonets ägare och på Skatteverkets initiativ

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning