Förtydligande: Ett beslut om befrielse från trängselskatt eller tilläggsavgift kan fattas både efter ansökan från en enskild och på Skatteverkets initiativ

Sidan har fått ett nytt avsnitt om när en ansökan om befrielse kan lämnas och vad som gäller när den enskilda har begärt omprövning.
Source: Rättslig vägledning