Förtydligande: Ett ackord kan påverka betalningsansvar enligt reglerna om företrädaransvar eller annat personligt betalningsansvar

Source: Rättslig vägledning