Förtydligande: Ersättning till au pair efter förlikning i amerikansk domstol omfattas av sexmånadersregeln

Svar på uppkommen fråga: Ersättningen får anses vara en efterskottsbetalning som kan omfattas av sexmånadersregeln även om den inte betalas direkt från den tidigare arbetsgivaren.
Source: Rättslig vägledning