Förtydligande: Ersättning som en arbetsgivare betalar för att hyra en anställds bil kan beskattas som inkomst av kapital i vissa fall

Svar på uppkommen fråga: Ersättning från en arbetsgivare för att hyra en anställds bil kan beskattas som inkomst av kapital om det finns ett hyresavtal, arbetsgivaren har behov av bilen och ersättningen är marknadsmässig.
Source: Rättslig vägledning