Förtydligande: Ersättning när Skatteverket inte fullföljer ett förslag till beslut

Svar på uppkommen fråga: Rätt till ersättning för kostnader kan uppkomma om Skatteverket inte fullföljer ett förslag till beslut.
Source: Rättslig vägledning