Förtydligande: Ersättning från en nordisk arbetslöshetskassa omfattas av artikel 18 punkt 1 i det nordiska skatteavtalet

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning