Förtydligande: Ersättning för arbete som för mottagaren är inkomst i näringsverksamhet ska inte ingå i underlaget för egenavgifter om utgivaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter på ersättningen

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning