Förtydligande: Endast ålderspensionsavgift för de födda 1938–1953

I och med att SLF avskaffas ska endast ålderspensionsavgiften om 10,21 procent betalas för de födda 1938–1953 från och med den 1 juli 2019.
Source: Rättslig vägledning