Förtydligande: En utbetalare ska aldrig betala arbetsgivaravgifter på ersättning för utfört arbete till en mottagare som är godkänd för F-skatt.

Skatteverket har inte någon laglig möjlighet att besluta att arbetsgivaravgifter ska betalas på en ersättning för arbete som betalas ut till en person som är godkänd för F-skatt eller om hen har FA-skatt men har vid avtals- eller utbetalningstillfället åberopat F-skatt. Oavsett om inkomsten ska beskattas i inkomstslaget tjänst eller näring. Mottagaren ska betala egenavgifter på ersättningen.
Source: Rättslig vägledning