Förtydligande: En tjänst inom ett skatteupplag behöver inte tillhandahållas av upplagshavaren

Svar på uppkommen fråga: Undantaget för skatteupplag kan bli tillämpligt även när någon annan än upplagshavaren tillhandahåller lagringstjänsten. Upplagshavaren har fortfarande dokumentationsansvaret.
Source: Rättslig vägledning