Förtydligande: En tillfällig hyresfrihet uttagsbeskattas i regel inte om hyresvärden har affärsmässiga skäl för att sätta ner hyran.

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning