Förtydligande: En tillfällig god man ska utses och kallas till förrättningen om framtidsfullmaktshavaren och fullmaktsgivaren är delägare i samma dödsbo

Svar på uppkommen fråga: En framtidsfullmaktshavare får inte företräda fullmaktsgivaren vid en intressekonflikt. I stället ska en tillfällig god man utses och kallas till förrättningen.
Source: Rättslig vägledning