Förtydligande: En sjukvårdsförsäkring som avser en anhörig till en anställd värderas till hela kostnaden för premien

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning