Förtydligande: En säljare kan bli betalningsskyldig för felaktigt debiterad mervärdesskatt även om Sverige inte är beskattningsland för transaktionen

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning