Förtydligande: En resa med hyrt flygplan kan utgöra en kommersiell flygresa

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning