Förtydligande: En person som bara hjälper till med ansökan om ett allmänt råd i samband med en bolagshändelse är inte en rådgivare (DAC 6)

Source: Rättslig vägledning