Förtydligande: En mervärdesskattegruppering i land utanför EU ska inte registreras för de särskilda ordningarna

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning