Förtydligande: En lokal som normalt används för yoga är inte alltid en lokal för idrottsutövning

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning