Förtydligande: En juridisk person och en enskild näringsidkare är en sådan enskild person som inte behöver lämna kontrolluppgift enbart för dröjsmålsränta

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning