Förtydligande: En gränsöverskridande betalning som görs i en verksamhet som är undantagen från beskattning i Sverige omfattas inte av kännetecknet gränsöverskridande betalningar m.m.

Svar på uppkommen fråga: En gränsöverskridande betalning av t.ex. en inskränkt skattskyldig ideell förening eller stiftelse i sådan verksamhet som är undantagen från beskattning omfattas inte av kännetecknet.
Source: Rättslig vägledning