Förtydligande: En garantiprovision som en garant får för att garantera fulltecknande av lån ska beskattas på samma sätt som en premie för en utfärdad säljoption

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning