Förtydligande: En gäldenär kan inte begära att få betala sina skatter och avgifter genom kvittning mot fordringar på andra statliga myndigheter

Svar på uppkommen fråga: Av ordnings- och redovisningstekniska skäl kan det inte tillåtas att en gäldenär betalar sina skatter och avgifter genom tvungen kvittning mot staten.
Source: Rättslig vägledning