Förtydligande: En förlängning av avdragsperioden på grund av synnerliga skäl bör endast vara möjlig under en kortare tid

Svar på uppkommen fråga: En förlängning av avdragsperioden vid dubbel bosättning på grund av synnerliga skäl bör endast vara möjlig under en kortare tid, för att ge personen möjlighet att anpassa sig efter den oförutsedda situation som uppkommit.
Source: Rättslig vägledning