Förtydligande: En familj med föräldrar och omyndiga barn ska inte alltid behandlas som en enhet vid bedömning av väsentlig anknytning till Sverige

Bedömningen av om anknytningsfaktorerna tillsammans innebär väsentlig anknytning ska göras för varje make för sig.
Source: Rättslig vägledning