Förtydligande: En faktisk import ska ha skett för att mervärdesskatt ska betalas.

Svar på uppkommen fråga: För att mervärdesskatt ska betalas krävs att en beskattningsgrundande händelse har ägt rum, d.v.s. en faktisk import som är skattepliktig ska ha skett.
Source: Rättslig vägledning