Förtydligande: en elektronisk faktura kan godkännas genom ett formellt, informellt eller ett underförstått handlande

Svar på uppkommen fråga: Det är parterna som avgör hur godkännandet ska ske.
Source: Rättslig vägledning