Förtydligande: En dansk så kallad tvärgående pensionskassa kan meddela försäkring

Source: Rättslig vägledning