Förtydligande: En avtalad resplan kan utgöra resedokumentation vid en resa med hyrt flygplan till en bestämd destination

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning