Förtydligande: En artists utsändning av sin spelning på internet omfattas av skattesatsen 25 procent

Svar på uppkommen fråga: En artists utsändning av sin spelning på internet mot betalning är inte ett tillträde till konsert och omfattas därför av mervärdesskattesatsen 25 procent.
Source: Rättslig vägledning