Förtydligande: En ansökan om företrädaransvar utgör skäl för att hindra återbetalning av överskott på skattekontot

En ansökan om företrädaransvar utgör skäl för att hindra återbetalning av överskott på skattekontot.
Source: Rättslig vägledning