Förtydligande: El som överförts utan ersättning

Svar på uppkommen fråga: El anses överförd utan ersättning även om ett nätbolag har fått ersättning från producenten av el för överföringen av elen. Om en förbrukare får el utan att betala ersättning men betalar nätavgift till nätbolaget för överföringen så blir elen skattepliktig.
Source: Rättslig vägledning