Förtydligande: Effektgränsen om 0,1 megawatt i 1 kap. 14 § första stycket 2 LSE har bara betydelse för frågan om en anläggning är en datorhall

Source: Rättslig vägledning