Förtydligande: E-sport är inte idrott enligt ML

E-sport motsvarar enligt Skatteverket inte ML:s defintion av idrottslig verksamhet. Det är snarare en aktivitet som bedrivs som rekreation, förströelse eller nöje.
Source: Rättslig vägledning