Förtydligande: Dokumentationsskyldigheten för plattformsföretag enligt 11 a kap. 4 § ML gäller inte vid förmedling av varor i eget namn

Förtydligande av dokumentationsskyldigheten.
Source: Rättslig vägledning