Förtydligande: Diplomatfordon är inte undantagna trängselskatt om bilen är registrerad på en person som är diplomat i ett annat land än Sverige.

Svar på uppkommen fråga: Undantaget i 5 § 1 LTS är inte tillämpligt på en bil som är registrerad på en person som är diplomat i ett annat land än Sverige.
Source: Rättslig vägledning