Förtydligande: Det omställningsstöd som ansökan avser ska inte räknas med vid bedömningen av om ett företag är på obestånd

Source: Rättslig vägledning