Förtydligande: Det krävs inte att en person har påbörjat ett nytt arbete för att avdrag för dubbel bosättning ska kunna medges

Svar på uppkommen fråga: Avdrag kan medges även när en person har ett arbete sedan tidigare och först efter en tids dagpendling flyttar till arbetsorten.
Source: Rättslig vägledning