Förtydligande: Det generella undantaget från skyldigheten att använda kassaregister vid viss biljettförsäljning förlängs inte

Skatteverket kommer inte att meddela ett förlängt undantag från skyldigheten att använda kassaregister för försäljning av biljetter som registreras i ett externt webbaserat försäljningssystem efter utgången av 2018.
Source: Rättslig vägledning