Förtydligande: Det första avser att juridiska personer alltid anses bedriva näringsverksamhet och det andra rör bedömningen av om verksamheten uppfyller kraven för näringsverksamhet är preliminär.

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning