Förtydligande: Det finns ingen tidsgräns för när en ansökan om återbetalning av SINK-skatt p.g.a. omvänd credit måste ha kommit in

Source: Rättslig vägledning