Förtydligande: Det blir en preskriptionsförlängning även om Kronofogden sedan avslår skuldsaneringen efter ett inledandebeslut

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning